Ang pangalan ng pokemon na waving kitty

ay Kaway.

Pag nag-evolve, magiging Kumakaway at Kakawayin.

No comments:

Post a Comment