Ang tawag sa napakaraming sando...

ay sandomakmak.

No comments:

Post a Comment