Ang tawag sa napakaraming sando...

ay sandomakmak.

1 comment:

Powered by Blogger.