Ang tawag sa napakaraming sando...

ay sandomakmak.

2 comments: