Masmadali manuntok ng tao...

kapag may suot siyang glow in the dark na salonpas.
(at alam mo kung saan siya tatamaan pa)

1 comment: