Ang buhay ay parang bola...

... nasisipa at pinagpapasahan, pero ikaw ang star dahil tinitingnan ng lahat.

No comments:

Post a Comment