Ang buhay ay parang bola...

... nasisipa at pinagpapasahan, pero ikaw ang star dahil tinitingnan ng lahat.

No comments

Powered by Blogger.