Tanging Larawan Mo

 

Tanging larawan mo
Ang aking pag-ibig na kasama mo
Gabay ko muna ng bata pa
Ang inalay ko na gumamela

Ang sabi niya'y maaaring may problema siya
Sa kagalakan magpakailanman
Ang lahat ng mga bagay na mayroon kami
Sarung Bangi

No comments

Powered by Blogger.