Ang utot ay mabaho

...para may kahihiyan ang tao kahit paano.

No comments:

Post a Comment