Pag ang bintana na kaharap ay isa pang bintana...

     ...makakakita ka lang ng iba pag may sumilip rin sa kabila.

No comments:

Post a Comment