Kung kasalanan kumain ng turon,

...ang tawag ba dun ay sinturon ?

No comments

Powered by Blogger.