Masmaingay ang tabo na hinagis sa balde

... pag walang tubig.

No comments:

Post a Comment