Kung ang lalakeng lawyer ay manananggol...

...kawawa naman ang babaeng lawyer.

No comments

Powered by Blogger.