Kung ang pindutan ay para sa pagpindot,

ang urangutan ay para sa pagurang.

No comments:

Post a Comment