Magandang pangalan ng kainan ng Crispy Pata ay

Harry Pata.

1 comment:

Powered by Blogger.