Kung ang sandata ni Harry Potter ay pot,

si Voldemort naman ay volde.

No comments

Powered by Blogger.