[Dilang Pinilipit] (Tongue Twister)

Ipis sa Libis nainis dahil mabilis numipis parang dilis.


No comments

Powered by Blogger.