Kung ang tooth ay isang ngipin,

ang tawag dapat sa pagtitinga ng maraming ngipin ay teethpick.

No comments

Powered by Blogger.