[Dilang Pinilipit]

Tokwa't Tutong Na Tortang Talong Totoong Tarantadong Torpe

No comments:

Post a Comment