Bayolente ang kuryente.

Kasi sinasaksak sa saksakan at pinapatay pag nakabukas.

No comments:

Post a Comment