Kung ang outlet ay saksakan,

Ang powerstrip ay saksakan ng dami.

No comments:

Post a Comment