Kung ang outlet ay saksakan,

Ang powerstrip ay saksakan ng dami.

No comments

Powered by Blogger.