Aanhin pa ang damo...

...kung kumakain ka naman ng kabayo.
(Contributed by AC)

No comments

Powered by Blogger.