Kung ang girl ay girlalu at boy ay boylalu...

ang grandma ay lolalu.
Ano kaya pag mahaba ang baba?

No comments:

Post a Comment