Ang tawag sa sushi na gawa sa beef ay

makibaka.

No comments:

Post a Comment