Ang official tsokolate ng mga magkumare...

ay MARS.

No comments

Powered by Blogger.