Ang official tsokolate ng mga magkumare...

ay MARS.

No comments:

Post a Comment