Ang tawag sa di nakakaalam kung ano ang DNA ay...

Di Niya Alam

No comments

Powered by Blogger.