Ang tawag sa di nakakaalam kung ano ang DNA ay...

Di Niya Alam

No comments:

Post a Comment