Ang tawag sa ilong na maikli

ay ishort.

No comments

Powered by Blogger.