Ang tawag sa ilong na maikli

ay ishort.

No comments:

Post a Comment