Sa pagdating ng Sabado, linis ka pa ng bahay


Tulad ng sa bawat araw at buwan na lalampasan ko
Sa pagdating ng Sabado, linis ka pa ng bahay
Sumigaw sa galak
Ang aking ama't ina
Sa pagdating ng Sabado, linis ka pa ng bahay
Hindi ka huli
Ang araw ng iyong puso
Sa pagdating ng Sabado, linis ka pa ng bahay
Ipapaalam sa iyo kung magkano
Sa pagdating ng Sabado, linis ka pa ng bahay

No comments

Powered by Blogger.