Kung nawawala ang glasses mo.,

i-miss call mo at baka mahanap mo.

No comments

Powered by Blogger.