Kapag maiksi ang tali

huwag lumingon sa pinanggalingan.

No comments:

Post a Comment