Ang langaw na napatakan ng ulan

ay katumbas ng taong binuhusan ng isang baldeng tubig.

No comments:

Post a Comment