Mas okey suotin ang tsinelas ng baligtad.

...keysa suotin ang ilalim sa pangibabaw.

No comments

Powered by Blogger.