Mas okey suotin ang tsinelas ng baligtad.

...keysa suotin ang ilalim sa pangibabaw.

No comments:

Post a Comment