Kung ang sukdulang hayop ay hinayupak,

ang ubod ng gandang pinay ay pinayupak.

No comments:

Post a Comment