Ang "major major" sa Tagalog

... ay "bonggang bongga".

No comments:

Post a Comment