Kung hindi masyadong bonggang-bongga ang isang bagay,

ang tawag dun ay "minor minor".

No comments:

Post a Comment