Kung hindi masyadong bonggang-bongga ang isang bagay,

ang tawag dun ay "minor minor".

No comments

Powered by Blogger.