May dalawang klaseng banda sa buhay,

ang bandarito at bandaroon.

No comments:

Post a Comment