May dalawang klaseng banda sa buhay,

ang bandarito at bandaroon.

No comments

Powered by Blogger.