Kung walang tikoy pang Chinese New Year,

kumain na lang ng isdang coy at magtsaa.

No comments:

Post a Comment