Kung ang babaeng mermaid ay sirena,

ang lalakeng sirena ay sireno.

No comments:

Post a Comment