[Translation] Kung Hei Fat Choi.

Kapag nakadayami, mataba si Choi.

No comments

Powered by Blogger.