Kung kalahati lang ng Fra Lippo Lippi ang pupunta sa Pinas para magconcert,

either si Fra Lippo o si Fra Lippi ang makikita natin.

No comments

Powered by Blogger.