Ang icecream na pinagsama ang pagkasosyal at pangmasa...

ay Belgian dirty ice cream.

No comments:

Post a Comment