Ang tawag sa leftover na tiramisu

ay tira-tiramisu.

No comments:

Post a Comment