Ang tawag sa leftover na tiramisu

ay tira-tiramisu.

No comments

Powered by Blogger.