Ang tuna na pinalaman sa tinapay

ay tunapay.

No comments

Powered by Blogger.