Ang tuna na pinalaman sa tinapay

ay tunapay.

No comments:

Post a Comment