[Bagong Salita Pareho Ibig Sabihin] Skinny

Payathin.

No comments

Powered by Blogger.