[Bagong Salita Pareho Ibig Sabihin] Skinny

Payathin.

No comments:

Post a Comment