[Bagong Salita Pareho Ibig Sabihin] Mwah

"Halikiss." (Mwah Mwah - ""Halikiskiss")

No comments:

Post a Comment