[Bagong Salita Pareho Ibig Sabihin] Moving Air

"Hangwind."

No comments

Powered by Blogger.