Kapag nabuhay ang iyong katawang lupa,

 pwede kang magextra sa horror movie.

No comments:

Post a Comment