Kung ang Tuesday ay "Pumili Ng Araw",

ang Friday ay "Piniritong Araw".

1 comment:

Powered by Blogger.