Hindi lahat ng butas pagtinakpan ay nag-iiba.

Limang sentimo pa rin ang limang sentimo, kahit takpan mo pa ang butas niya.

No comments

Powered by Blogger.