Ang manok na nangingitlog ng sisiw

ay nahihiya magsabi na meron siyang itlog.

No comments:

Post a Comment