Ang manok na nangingitlog ng sisiw

ay nahihiya magsabi na meron siyang itlog.

No comments

Powered by Blogger.