Ang unang dalawang bagyo nagkasabay itong taon ay

si Bebeng at si Bieber.

No comments:

Post a Comment