Ang pinakamagandang araw na panoorin ang Thor

ay Thorsday.

No comments

Powered by Blogger.