Ang pagkakapareho ng notebook and straw

ay mapapel at sipsip.

No comments

Powered by Blogger.